VVGZ Samen - Algemeen
Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht:

V.V.G.Z. is een gezonde amateurvoetbalvereniging in Zwijndrecht gericht op een brede vertegenwoordiging van de gemeenschap. We bieden voetbalsport op selectie- en recreatieniveau aan, binnen een hechte verenigingsstructuur. Hierbij staat plezier in voetballen centraal.  We hechten aan normen en waarden passend bij de familiesfeer van V.V.G.Z.

Selectie elftallen spelen op een zo hoog mogelijk niveau onder de voorwaarden van een echte amateurclub. Daarbij is ons voetbaltechnisch jeugdbeleid de basis voor het opleiden van onze selectiespelers. We zijn trots dat ons eerste elftal op deze manier al jarenlang een stabiele zaterdag eerste-klasser is.

De jeugdopleiding is gericht op techniek, plezier en ontwikkelen van ieders talent. We bieden ook graag ruimte aan recreatievoetbal op verschillende niveaus voor zowel dames als heren.

Onze vrijwilligers zorgen dat de accommodatie goed wordt onderhouden, daarbij ondersteund door de verschillende sponsoren. De velden worden optimaal benut door een constructieve dialoog met de gemeente over het onderhoud van het sportpark.

 

Meer dan voetbal:

V.V.G.Z. is vanaf 1930 geworteld in de Zwijndrechtse gemeenschap, waarbij de rol in de samenleving meer is dan voetbal. Denk hierbij aan de Taptoe op Koningsdag, de finales van het schoolvoetbaltoernooi, oefenen door Jong Holland en gymles door het Walburgcollege. De club ondersteunt de ambities van de gemeente Zwijndrecht door actieve deelname aan het Platform Sport en Bewegen. We werken onder andere samen met de Toppies om jongeren in beweging te krijgen. Activiteiten voor onze jeugd zijn regelmatig ook open voor kinderen die (nog) geen lid zijn, zoals de jaarlijkse kick-off en de slotdag waarmee elk jaar het seizoen wordt afgesloten. 

We onderhouden een constructieve relatie met onze buren, zoals met VvE Balkengat, waarbij we elkaar versterken op de gezamenlijke belangen.

We organiseren extra activiteiten zoals kick-off,  rad, feestavonden en slotdag gericht op sfeer en sociale samenhang binnen onze vereniging en op het genereren van aanvullende financiële middelen.

 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend:

Met leden, ouders en andere betrokkenen zijn we samen onze vereniging. We werken met zelfstandig opererende commissies binnen de bestuurlijke beleidskaders, zodat de bestuurlijke portefeuilles compacter worden. Gericht op efficiëntere communicatie met tussentijdse informatie uitwisselingen in aanvulling op de formele besprekingen. Daarbij worden verschillende andere beschikbare kanalen zoals e-mail en whatsapp gebruikt.

Een proactieve houding van ouders en leden wordt verwacht om samen onze vereniging draaiend te houden. Betrokkenheid zal verder worden vergroot met een vrijwillgersbeleid gebaseerd op een helder beeld van rechten en ook plichten.

 

Veilige en Gezonde Sportomgeving:

Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen ongeacht voetbaltalent en (culturele) achtergrond. Een veilige sportomgeving creëren we samen door elkaar indien nodig aan te spreken op gedrag. Respect wordt getoond voor scheidsrechters en leiders, waarbij we verwachten dat ouders het goede voorbeeld  geven. Denk hierbij ook aan correct gebruik van sociale media, vaak via smartphones.

Jeugdkader en bestuur hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) en worden ondersteund door een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Met de gemeente wordt samengewerkt voor goede verlichting op sportpark en parkeerterrein. Indien nodig worden camera’s ingezet voor toezicht.

We sporten samen in een gezonde omgeving. V.V.G.Z. doet mee de verschillende landelijke initiatieven voor gezond sporten zoals Rookvrije Generatie, de Gezonde Kantine en BOB campagnes (niet drinken en rijden).

Uiteraard is een AED aanwezig en worden bijbehorende cursussen aangeboden.

 

Financieel in Balans:

We zijn en blijven financieel in balans door een hoog kostenbewustzijn en scherp inzicht in onze vaste en variabele kosten. Een evenwichtige balans tussen de 3 hoofdinkomsten uit contributie, kantine en sponsoring wordt bewaakt. Voor specifieke doelen worden acties gehouden zoals de Grote Club Actie.

De vereniging investeert in optimale randvoorwaarden voor de sport zoals een moderne accommodatie in aanvulling op onderhoud van het sportpark (velden, parkeerterrein) door de gemeente.

We hebben een actief sponsornetwerk passend bij de identiteit van VVGZ. Sponsoren die samen de vereniging en elkaar versterken.

 

Communicatie:

De bovenstaande identiteit wordt uitgedragen door een gebalanceerde multimedia communicatie strategie. V.V.G.Z. SAMEN is te zien op de website, in sociale media, huis-aan-huis bladen en verslagen. Met een herkenbare huisstijl die ook terugkomt in de presentatiegids, de VVGZ krant en andere publicaties die door en namens VVGZ worden gedaan.

 

Bestuur V.V.G.Z.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!