Vrijwilligersbeleid VVGZ

Zoals in eerdere berichten via de site te lezen is geweest ervaart VVGZ in, net als andere verenigingen, dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen. 


Actieve bijdrage voor IEDER lid en/of tenminste 1 ouder/verzorger per seizoen
Om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien, hebben we er als bestuur van VVGZ voor gekozen om ALLE leden en ouders/verzorgers een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken, of het uitvoeren van een functie per seizoen.

De essentie van het nieuwe beleid is dat vrijwilligerswerk verplicht wordt voor alle spelende leden (senioren en junioren JO19 t/m JO16) en ten minste 1 ouder/verzorger van junioren JO15 en pupillen leden (JO13 t/m JO7) van VVGZ.

Waar andere verenigingen kiezen om sancties op te leggen bij het niet nakomen van een taak, verwachten wij dit nog niet te hoeven invoeren. We gaan er van uit dat ieder lid en/of ouder/verzorger inziet hoe de situatie binnen de club is en dat iedereen zijn, of haar steentje zal bijdragen.

Ook hebben we er voor gekozen om (nog) niet te werken met afkoop van een taak. Dit heeft te maken dat we vooralsnog geen ‘’vrijwilligers’’ betalen voor het uitvoeren van een taak.

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, wordt er een Commissie Vrijwilligerszaken (CV) samengesteld, die wordt aangestuurd door het bestuur. De CV zorgt ervoor dat – de daarvoor in aanmerking komende leden of ouders van leden – worden ingepland, de juiste informatie (taakomschrijving, planning, tijdsduur) ontvangen en dat werkzaamheden op een goede wijze vorm krijgen.

Momenteel testen we voetbalassist als tool om alle gegevens van de leden, ouders/verzorgers en vervolgens de taken, functies i.c.m. een realtime kalender. We willen van IEDER SPELEND LID (senioren, JO19, JO17, JO16) en van TEN MINSTE 1 OUDER/VERZORGER (JO15 t/m JO7) gegevens opvragen (naam, e-mail, telefoonnummer, al vrijwilliger ja/nee, voorkeur taak in geval nog geen vrijwilliger). Zo kunnen we IEDEREEN voor ten minste één taak per seizoen inplannen.

Het bestuur hoopt dat – door het draaien van deze diensten – niet alleen de club levend blijft, maar dat ook de saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging nog groter wordt, zodat de toekomst van de VVGZ wordt gewaarborgd.

Sociale binding
VVGZ is een voetbalclub met ruimte voor iedereen. Voor presterende en recreatieve leden, voor jong en voor oud en jongens en meisjes. Daarnaast biedt VVGZ ook ontspanning door nevenactiviteiten aan te bieden, zoals o.a. het Minikamp, de Kickoff, de Sinterklaasviering, Halloween, de Avondvierdagse, Nieuwjaarswedstrijden, het kerstrad, diverse toernooien en feesten, waardoor VVGZ voor jong en oud een sociaal bindend karakter heeft.

Onze club heeft een positief imago in de omgeving. Dit is het gevolg van het karakter van onze vereniging en door de gedegen kwaliteit van onze jeugdopleiding. De meeste eerste elftallen van de jaarlagen spelen op een redelijk hoog niveau. Het eerste elftal speelt momenteel 2e klasse KNVB en de club heeft de ambitie uitgesproken om dit niveau zo lang mogelijk te handhaven. Op zich al een knappe prestatie. VVGZ doet vooralsnog alles op eigen kracht en geeft spelers, die vaak in de jeugd ook op het Noordpark hebben gespeeld, de kans in het eerste en tweede elftal. Dit tweede elftal speelt zelfs al jaren in de reserve hoofdklasse.

Continuïteit
Zoals alle sportverenigingen draait ook VVGZ volledig op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan VVGZ dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage – klein of groot – wordt enorm op prijs gesteld. Willen we echter de continuïteit van de vereniging waarborgen, dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, bijvoorbeeld voor de bar in de kantine, alleen leidt dit tot een forse contributieverhoging, iets wat het bestuur vooralsnog als ongewenst heeft bestempeld.

Door de groei die VVGZ nog altijd doormaakt, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en het niet willen aanstellen van professionele, betaalde krachten, zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot een verandering in het vrijwilligersbeleid. We starten dit seizoen met een verplichte activatie van leden en ouders/verzorgers van jeugdleden voor de uitvoering van taken en diensten.

Vrijwilligersbeleid
Het nieuwe vrijwilligersbeleid van VVGZ is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Iedereen MAG lid worden van VVGZ;
  • Ieder lid heeft RECHT op het volgen van trainingen en het spelen van wedstrijden;
  • Ieder lid heeft de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van VVGZ.

    LEES VERDER:
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!