Uitgangspunten VVGZ

Het bestuur van VVGZ heeft een aantal aanvullende punten geformuleerd:

 1. VVGZ doet een beroep op ieder spelend lid en/of ouder/verzorger van jeugdleden om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging;
 2. VVGZ vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daaraan bij en hebben daar ook zelf baat bij;
 3. VVGZ maakt onderscheid in functies en taken:
  1. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting. Alle functies zijn gedefinieerd in deze notitie;
  2. Een taak is een rol, die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in verschillende diensten worden ingeroosterd;
 4. VVGZ onderscheidt twee categorieën vrijwilligers:
  1. Een vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven (gevraagd of ongevraagd) om een of meerdere taken of een functie te vervullen. Deze persoon is persoonlijk of als ouder/verzorger vrijgesteld van de taakplicht;
  2. Een vrijwilliger die op basis van het nieuwe vrijwilligersbeleid verplicht is een taak uit te voeren. Deze vrijwilliger noemen we voortaan taakplichtige (hij of zij die een taakplicht heeft);
 5. Iedere taakplichtige vervult per seizoen een dienst
 6. Bedoeling van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel ouders/verzorgers van jeugdleden (jonger dan 16 jaar) tenminste één vrijwilligerstaak of taakplicht per seizoen vervult. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouders/verzorgers een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen met uitzondering van bardiensten waarbij alcohol wordt geschonken. Hiervoor geldt een minimumleeftijd van 18 jaar;
 7. Per team kunnen er maximaal 4 ouders/verzorgers structureel per seizoen de functies vervullen van scheidsrechter, grensrechter (indien van toepassing), trainer en teammanager. Beschikt een team over aangesteld kader (trainer en/of teammanager), dan wordt het aantal functies evenredig lager.
 8. Het vervoer naar uitwedstrijden wordt niet gezien als een vrijwilligerstaak;
 9. Om in het seizoen 2018-2019 te kunnen starten met de uitvoer van het nieuwe vrijwilligersbeleid, worden alle leden binnenkort opgeroepen hun gegevens in te sturen en de voorkeur voor het vervullen van de vrijwilligerstaak/taakplicht voor 01 augustus door te geven. Wanneer er geen voorkeur kenbaar wordt gemaakt, gebeurt de indeling volledig ad random.
 10. Bij een tekort aan taakplichtigen voor een bepaalde taak, kan iemand ook worden ingedeeld voor een andere taak dan de voorkeurstaak;
 11. De taakroosters worden – bij voorkeur één maand – voor het begin van ieder nieuw kwartaal gepubliceerd op de website van VVGZ (vvgz.nl);
 12. Van alle leden wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij VVGZ, zoals geformuleerd in het Huishoudelijk Reglement.
 13. VVGZ stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechtersopleidingen;
 14. VVGZ zet zich actief in om de inzet van vrijwilligers jaarlijks op verschillende manieren te waarderen
 15. Het bestuur van VVGZ stelt zich ten doel de komende tijd het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.

  LEES VERDER:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!