Functies en taken bij VVGZ

Hieronder volgt een overzicht van verschillende functies en taken bij VVGZ:

FUNCTIES
Bestuurslid – het bestuur is eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Een bestuurslid wordt voor tenminste drie jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taakgebied en wordt in veel gevallen bijgestaan door commissies, of een of meer functionarissen.

Commissielid – VVGZ beschikt over een aantal vaste commissies, bv. voor sponsoring, activiteiten, jeugd, toernooien, bar/kantine, accommodatie/onderhoud, promotie, internet/social media, financiën/contributie, wedstrijdsecretariaat, secretariaat/ledenadministratie, kleding, A-selectie, lagere senioren.
De leden van deze commissies zorgen voor de uitvoering van een specifiek taakgebied op het gebied van voetbal-gerelateerde activiteiten. Iedere commissie valt direct onder een bestuurslid.

Scheidsrechter – VVGZ beschikt over een vast jeugdscheidsrechtercorps, die regelmatig (jeugd)wedstrijden fluiten. De laatste jaren zien we helaas een terugloop in het aantal scheidsrechters. Aanvulling is dringend gewenst.

Coördinator – de belangrijkste functionaris van de leeftijdsgroepen in de jeugd (JO7 t/m JO19) die de centrale contactpersoon/vraagbaak vormt tussen de technische staf (voetbalzaken) en spelers/ouders. Idealiter kent iedere leeftijdsgroep een coördinator.

Trainer
 – de trainer verzorgt 2 à 3 keer per week de trainingen van een team. Dat kan in circuitvorm (4 oefeningen voor meerdere teams in roulatievorm), of met individueel verzorgde oefenstof (ondersteund door de VTON app). Doel van de functie is om de teams beter te laten voetballen. De trainer kan ook fungeren als coach van een team.

Teammanager/leider – een teammanager regelt en coördineert alle niet-voetbaltechnische zaken bij een team, zoals vervoer, opstelling, taakverdeling, etc. De teammanager kan ook fungeren als coach van een team.


MOGELIJKE TAKEN
Wedstrijddienst – de wedstrijddienst (of bestuursdienst) van VVGZ fungeert als de gastheer en/of -vrouw van de club op competitiedagen. Op zaterdag (en incidenteel doordeweeks ‘s avonds) zorgt de wedstrijddienst ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Ze ontvangt gasten, scheidsrechters, beantwoord eventuele vragen en verzorgt de limonade en thee in de rust bij wedstrijden. Bij VVGZ gebeurt dit zowel in de bestuurskamer als in de blokhut (meestal jeugd).

Bardienst – de bardienst assisteert in het bargedeelte van het clubhuis en verzorgt/verkoopt alle (warme) dranken, chips en snoep. Deze taak kan alleen worden uitgevoerd door personen van 18 jaar en ouder.
De bardiensten bij VVGZ zijn van 08.00-10.00 u, van 10.00-13.00 u, van 13.00-16.00 u en van 16.00 u tot sluit (ca. 19.00 u). Ook op ma, di, woe en do is de kantine – i.v.m. trainingen/wedstrijden – geopend. Vanaf blokken van 2 uur kunnen bardiensten worden gedraaid.

Keukendienst – de keukendienst assisteert in de keuken van het clubhuis en verzorgt/verkoopt warme en koude snacks.
De bardiensten bij VVGZ zijn van 08.00-10.00 u, van 10.00-13.00 u, van 13.00-16.00 u en van 16.00 u tot sluit (ca. 19.00 u).

Scheidsrechter – het vervullen van deze taak bestaat uit het fluiten van 1 wedstrijd per taakduur bij een willekeurig team en (in samenwerking met de wedstrijddienst) de afhandeling van het Digitale Wedstrijdformulier. Iedereen die zich inschrijft voor deze taak krijgt eenmaal per half jaar een workshop Effectieve Arbitrage. Wedstrijdduur kan variëren van 2×20 minuten, 2×25 minuten, 2×30 minuten, 2×35 minuten, 2×40 minuten of 2×45 minuten.

Veldendienst
 – tijdens deze dienst op zaterdagmorgen worden de velden (goals) klaargezet voor de vroege wedstrijden van zaterdagochtend voor de jongste jeugd. De eerste wedstrijden beginnen vaak om 08.30 u.

Toernooidienst (incidenteel) – deze taakdienst vindt plaats tijdens de verschillende VVGZ toernooien gedurende het actieve seizoen. De diverse taken (onder meer: voorbereiding, wedstrijdtafel, veldinrichting, teambegeleiding, omroepen, arbitrage, EHBO, etc) zijn ondersteunend aan en worden ingedeeld door de Toernooicommissie.

Materiaaldienst (incidenteel) – deze taakdienst vindt incidenteel plaats aan het begin of einde van een seizoen.  De diverse taken (onder meer: inname/uitgifte kleding, ballen, sorteren, etc) is ondersteunend aan en wordt ingedeeld door de materiaalmanager.


VACATURES

Hieronder een aantal concrete taken/functies waar we vrijwilligers voor zoeken:

Kantine
o commissielid barplanning
o commissielid inkoop
o bardienst, week
o bardienst, zaterdag
o keukendienst

Activiteiten
o commissielid activiteiten
o begeleiding, ondersteuning losse activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas, Halloween, (opbouw, afbouw) Minikamp, slotdag, avondvierdaagse, feestavond(en), kickoff

Jeugd
o scheidsrechter
o trainer/begeleider teams
o ondersteuning toernooien

Administratie
o financiële administratie, ondersteuning/verwerking
o ledenadministratie, ondersteuning/verwerking
o verslaglegging

Onderhoud, accommodatie
o schoon houden kleedkamers na trainingen/wedstrijden
o frequent onderhoud, bv. schilderen
o eenmalige klussen bv. opbouw nieuwe blokhut

Senioren, lagere senioren
o ondersteuning wedstrijdsecretariaat
o representatie bestuurskamer tijdens wedstrijddagen (ontvangst bestuur tegenstander, trainers/leiders, scheidsrechters, etc.)
o gastvrouw/gastheer blokhut, representatie, ontvangst

Vrijwilligers
o commissielid vrijwilligers
o inplannen taken vrijwilligers

Sponsorcommissie
o commissielid sponsoring
o wervers sponsoren (bordsponsoren, businessclubleden, etc.)

PR Commissie
o commissielid PR
o ondersteuning website, social media
o redactie, stukjes site, krant, etc.

Wanneer iemand zich aanmeldt voor een van deze functies, vervalt de taakplicht binnen het nieuwe vrijwilligersbeleid.


LEES VERDER:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!