Gedragsregels


VVGZ heeft een normen- en waardenbeleid dat deels is verwoord in onze gedragsregels. 

Respect voor elkaar en elkaars bezittingen is de basis van dit beleid. 
We spreken elkaar aan op gedrag dat afwijkt van deze gedragsregels.

 1. Plezier in het voetbal staat bovenaan. Sportiviteit (Fair Play) is ons uitgangspunt.
 2. Elke vereniging, dus ook VVGZ, kan alleen functioneren door veel vrijwilligers. Behandel hen met respect. Zij verrichten werk voor u !
 3. Prestatiedrang in het veld mag nooit leiden tot excessen binnen of buiten het veld.
 4. We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal én fysiek geweld, pesterijen en molestatie.
 5. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van scheidsrechters. Hun beslissingen worden altijd gerespecteerd. Onheus gedrag naar een scheidsrechter wordt aan de KNVB gerapporteerd.
 6. Elftalbegeleiders mogen zich met het spel bemoeien. Toeschouwers onthouden zich van commentaar. Laat kinderen hun spel spelen en moedig hen op positieve wijze aan. 
 7. Binnen de afrastering, inclusief de dug-out, mogen zich alleen leden van de KNVB bevinden.
 8. We respecteren elkaars eigendommen. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor aangerichte schade of vernieling.
 9. We hebben een apart bestuursreglement verantwoord alcoholgebruik in sportkantines opgesteld.
 10. Het nuttigen van in de kantine aangeschafte dranken dient bij voorkeur in de kantine of terras plaats te vinden. Tijdens wedstrijden is dit verplicht voor alcoholhoudende dranken.
 11. Verpakkingen en ander afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. Flesjes en glazen worden teruggebracht naar de kantine. Roken is niet toegestaan binnen de gebouwen.
 12. Het meenemen of onder invloed zijn van (soft)drugs, is absoluut verboden.

Het bestuur van VVGZ neemt bij overtreding van de huisregels passende maatregelen. 
Verwijdering van onze accommodatie, royement en aangifte bij de politie behoren tot de mogelijkheden.

Bestuur VVGZ

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!