Algemeen


Op deze website kunt u uzelf of uw kind opgeven als lid van VVGZ.

Wie belangstelling heeft om bij VVGZ te komen voetballen kan zich hier aanmelden door de gegevens in te vullen in het Aanmeldingsformulier. 

Personen onder de 16 jaar dienen toestemming te overleggen van hun ouders/voogd. Bent u 16 jaar of ouder, dan dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt elk jaar automatisch verlengd met één jaar als niet vóór 31 mei van het lopende seizoen schriftelijk is opgezegd. Wanneer u opzegt ontvangt u van onze ledenadministratie een bevestigingsmail als bewijs van opzegging. 

U bent jaarlijks de contributie verschuldigd waarvan de hoogte wordt bepaald door de afdeling waarin u of uw kind komt te spelen. 

Na inschrijving zal er € 10,00 afgeschreven worden bij de eerste contributie-inning voor administratiekosten.

Bij VVGZ wordt een aanname- en instroombeleid gevoerd waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare capaciteit van onze accommodatie en de organisatie.

Wanneer uw aanvraag tot lidmaatschap wordt gehonoreerd dient u onderstaande zaken aan te leveren:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (als je 16 jaar of ouder bent)

Overschrijving is nodig als de in te schrijven persoon in ten minste één van de voorgaande drie seizoenen als spelend lid is geregistreerd bij een andere vereniging. Overschrijving moet vóór 31 mei aangevraagd worden bij A-categorie spelers. B-categorie spelers kunnen het hele jaar door overstappen naar een andere vereniging.

Er mag alleen aan wedstrijden deelgenomen worden indien een speler in het bezit is van een digitale spelerspas. Dit geldt niet voor JO8 tot en met JO11. 
Vanaf seizoen 2017-2018 wordt de plastic spelerspas vervangen door een digitale spelerspas. Door deze wijziging komt er een grote verantwoordelijkheid te liggen bij de spelers. Heel erg belangrijk is dat jouw persoonlijke e-mailadres voor deze app overeenstemt met het e-mailadres waarmee je bij VVGZ geregistreerd staat in Sportlink (ledenadministratie).
Daarom willen we hierbij dan ook aan alle spelende leden vragen om het juiste e-mailadres door te geven via inschrijvenvvgz@gmail.com.

Na inschrijving kun je de App KNVB wedstrijdzaken downloaden. Je emailadres wat is aangegeven op het inschrijfformulier heb je nodig om de app te kunnen gebruiken. Deze app is voor iOS en Android smartphones/tablets en is beschikbaar in de Appstore en Playstore maar NIET in een Windows-versie. Deze app is voor leden, die direct betrokken zijn bij een wedstrijd, te weten: Spelers/aanvoerders, teamleiders/- managers, bonds- en clubofficials (scheidsrechter, assistent-scheidsrechter) en de wedstrijdsecretaris; Niet-leden kunnen niet inloggen!

Als uw kind jonger is dan 16 jaar dient ook u als ouder of wettelijke vertegenwoordiger te tekenen. 

De jeugd wordt in eerste instantie ingedeeld naar leeftijdsklassen. Hierbij wordt uitgegaan van het geboortejaar. Bij voetbal gelden de volgende klassen:

Onder 7   2011       Minipupillen
Onder 8   2010       F-pupillen (eerste jaar)
Onder 9   2009       F-pupillen (tweede jaar)
Onder 10 2008       E-pupillen (eerste jaar)
Onder 11 2007       E-pupillen (tweede jaar)
Onder 12 2006       D-pupillen (eerste jaar)
Onder 13 2005       D-pupillen (tweede jaar)
Onder 14 2004       C-junioren (eerste jaar)
Onder 15 2003       C-junioren (tweede jaar)
Onder 16 2002       B-junioren (eerste jaar)
Onder 17 2001       B-junioren (tweede jaar)
Onder 18 2000       A-junioren (eerste jaar)
Onder 19 1999   A-junioren ( tweede jaar)

Verder vindt de indeling ook plaats op basis van voetballend vermogen van het aspirant-lid voor zover hier ruimte voor is. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!