• Na de laatste persconferentie zijn er landelijk maatregelen getroffen die gevolgen hebben voor (minimaal) de komende 3 weken. We hebben overleg gehad met o.a. NOC NSF, de KNVB en de gemeente. Door de KNVB is bijvoorbeeld dringend verzocht een bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te houden.

  Algemeen
  - heb je gezondheidsklachten die wijzen op corona? Blijf thuis en laat je testen
  - houd buiten de trainingen en wedstrijden minimaal 1,5 meter afstand
  - vermijd drukte
  - was vaak je handen
  - gebruik geen bidons, of drinkflessen van anderen

  Coronaprotocol VVGZ vanaf zaterdag 20 november
  Vanaf zaterdag 20 november hanteren we tot nader bericht bij VVGZ de volgende regels:

  - tijdens trainingsavonden en wedstrijden door de week is de kantine gesloten
  - ouders en toeschouwers zijn helaas niet welkom bij de wedstrijden en trainingen, tenzij het om vrijwilligers gaat die nodig zijn om de training/wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen (zoals scheidsrechters, grensrechters, trainers, leiders)
  - kinderen worden afgezet bij de poort, de trainers/leiders halen de kinderen op
  - trainers, leiders en begeleiders mogen de teams begeleiden
  - alleen strikt noodzakelijke rijouders mogen langs de lijn staan, op minimaal 1,5 meter van elkaar
  - kleedkamers blijven open. Douchen kan/mag, echter met Corona toegangsbewijs (CTB) vanaf 18 jr.
  - heb je (vanaf 18 jr.) geen CTB? Dan thuis omkleden en douchen
  - jeugd tot 18 jaar mag zonder CTB de kleedkamers gebruiken
  - op zaterdagen is de kantine alleen toegankelijk voor spelers, vrijwilligers, begeleiders, mits functioneel aanwezig (met CTB) en mits het past binnen de maximale capaciteit van de kantine en er een vaste zitplaats beschikbaar is.
  - in de kantine is staan niet toegestaan, een zitplaats is verplicht
  - het terras is ook op zaterdagen voorlopig gesloten
  - het is niet mogelijk om vanuit de kantine wedstrijden te bekijken
  - afhalen (kantine) is helaas niet mogelijk
  - verblijven in de kantine kan alleen met een vaste zitplaats
  - indien de maximale bezetting van de kantine is bereikt (80 zitplaatsen), is het betreden van de kantine niet mogelijk (we adviseren je dan het Noordpark te verlaten)

  We verzoeken iedereen dringend om een bezoek aan de kantine zo kort mogelijk te houden. Zo kunnen we bijdragen om de besmettingen terug te dringen en hopen we dat we snel weer publiek mogen ontvangen op het Noorpark.

  Andere clubs
  Ook respecteren we de regels bij de andere verenigingen. Check a.u.b. vooraf de daar geldende regels. Deze kunnen per vereniging verschillen.

  Hulp CTB check
  Op de zaterdagen dienen we dus zowel bij de entree, als bij de kantine controles (entree en CTB) uit te voeren. Dit betekent dat we de hele dag vrijwilligers nodig hebben om controles uit te voeren. We proberen diensten van max. 2 uur in te plannen. Wil je ons helpen? Mailvrijwilligers@vvgz.nl.

  We vertrouwen erop dat iedereen de door de overheid en VVGZ gestelde regels naleeft. Alvast bedankt.

  Bestuur VVGZ