• Businessclub

  De doelstelling van de Businessclub van VVGZ sluit uiteraard aan bij die van de vereniging:  ze ondersteunt de vereniging in haar streven om een toonaangevende voetbalclub te zijn in de regio en dat te blijven.
  Continuïteit en daarmee opleiding van de eigen jeugd staat hierbij centraal.

  De ondersteuning laat zich vanzelfsprekend ook vertalen in financiële bijdragen.
  Meer dan 80% van de totale inkomsten van de Businessclub komt terecht bij de vereniging.
  Gelden worden aangewend voor de A-selectie, maar een ander groot gedeelte wordt geïnvesteerd in de jeugd en de opleiding.
  Zeker zo belangrijk voor de vereniging is het netwerk van bedrijven, dat in praktische en financiële zin haar steentje al gedurende vele jaren bijdraagt!

  Voor al deze bedrijven wordt jaarlijks het Jan Hamer Bedrijventoernooi georganiseerd.

  Uiteraard gunt men de club de financiële ondersteuning en speelt bij veel bedrijven de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid een rol.

  Daarnaast biedt de Businessclub u in zakelijk opzicht ook mogelijkheden.
  Door in te stappen in het netwerk van meer dan zestig Businessclubleden verschaft u zich toegang tot een groep van verschillende potentiële relaties in de regio.
  De leden verzamelen zich in ieder geval rond de thuiswedstrijden en er staan ieder jaar naast het bedrijventoernooi een aantal activiteiten op de kalender.

  Voorbeelden hiervan zijn:

  • het VVGZ Golf Toernooi; 
  • de presentatieavond van de selectie; 
  • een jaarlijks uitstapje.

  Veel ondernemers zijn u al voorgegaan en de nodige zakelijke vriendschappen zijn op Sportpark De Noord op deze manier ontstaan!

  Naast de genoemde faciliteiten krijgen de leden tribunejaarkaarten en mogen zij gebruik maken van de Businessclub-ruimte in de kantine.


  Graag tot ziens in het Noordpark en voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de sponsorcommissie via sponsoring@vvgz.nl.