• Contributie

   
  De contributiebedragen per maand voor het seizoen 2021/2022 zijn als volgt:
   
  senioren - € 18,00
  jeugdleden - € 16,00
  mini-pupillen - € 12,00
  rustende leden - € 8,00
   
  Voor nieuwe leden wordt éénmalig een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht ter dekking van de administratiekosten.
  Het bedrag zal per maand automatisch geïncasseerd worden, tenzij u heeft aangeven dat het via Stichting Leergeld loopt.
  Dan krijgt u een factuur die u zelf bij Stichting leergeld moet indienen.
   
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmelding na 31 december is slechts de helft van de contributie verschuldigd.
   
rfwbs-sliderfwbs-slide