• De eerste bestuursvergadering in het jaar 2022, op afstand en in kleine kring zoals we het afgelopen jaar gewend zijn. Er waren ook verschillende bijeenkomsten digitaal, zodat het overleg toch door kon gaan.

  We hopen nu toch wel op een jaar waarin volop gesport kan worden en we met elkaar weer kunnen samenkomen in de kantine.

  Voor iedereen een mooi, sportief en hopelijk gezond 2022.

   

  Ledenvergadering

  Zodra we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten in de kantine zullen we een ledenvergadering uitschrijven. Vorig jaar hebben we in een digitale ledenvergadering gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe statuten. Omdat toen geen 2/3 meerderheid werd gehaald zullen we nog een keer een ledenbijeenkomst moeten organiseren en akkoord vragen voor de statuten, aldus de officiële regels.

  Zoals toen gemeld zijn de statuten aangepast aan de tijd, conform de KNVB voorschrijft, omdat onze huidige statuten dateren van 1978.

   

  Corona

  De jeugd kan weer trainen tot 20.00 uur, senioren nog wel per tweetallen en tot 17.00 uur maar wellicht gaat dat na vrijdag veranderen, we zullen moeten afwachten.

  De competitie zal niet eerder starten dan 21 januari.

   

  Jeugdzaken

  Binnen de jeugdcommissie zijn de voorbereidingen al gestart voor het nieuwe seizoen. Gesprekken met trainers en TJC leden gaan de komende weken plaatsvinden zodat de indelingen van teams zo rond eind maart gereed zijn.

  Er gaat ook gestart worden met een cursus van de KNVB voor verenigingsscheidsrechter, voor wie zich wil bekwamen hierin; geef je op bij de jeugdcommissie.

  Omdat er op zaterdag geen wedstrijden zijn kan de jeugd volop gebruik maken van de velden op zaterdagochtend om onderlinge wedstrijdjes te organiseren en te spelen, belangrijk om zo bezig te blijven met de sport en met elkaar.

  Verder complimenten aan alle trainers en leiders die ondanks alle beperkingen bleven trainen met de jeugd.

   

  Grote Club Actie

  De opbrengst van de grote clubactie is € 4756,-

  Minder dat we gewend zijn maar we konden in deze coronatijd niet op pad en contacten waren minimaal, toch een prachtig bedrag voor de club.

  We zijn er heel blij mee en willen alle kopers en verkopers van de loten heel hartelijk bedanken voor de steun en inzet.

   

  Commissie Fair Play i.o.

  Binnen onze club willen we een commissie Fair Play gaan samenstellen. Deze commissie zal zich gaan bezighouden met alle aspecten rondom normen en waarden, maar zeker ook op positief gedrag binnen de vereniging zowel op het veld als door leden, begeleiders en ouders.

  Een werkgroep gaat de doelstelling en taken van deze commissie vaststellen en zal advies uitbrengen aan het bestuur. Daarna zal de commissie worden samengesteld en zal de werkgroep worden opgeheven.

   

  Website

  Er zal de komende weken hard gewerkt worden om de nieuwe website weer te vullen met commissies, contacten en informatie. Het vergt veel werk van vrijwilligers en heeft dus wat tijd nodig.

  Informatie kan altijd worden opgevraagd via info@vvgz.nl

   

  Gemeente Zwijndrecht.

  De planning van de gemeente om het kunstgrasveld, C-veld, te gaan vervangen is goedgekeurd. Men is al bezig met de planning dus we kunnen ervan uitgaan dat het nieuwe kunstgrasveld klaar is voor het nieuwe seizoen. Dat zou toch een mooi begin zijn van het nieuwe seizoen.

   

  Anneke Goedegebuur

  Secretaris.

rfwbs-sliderfwbs-slide