• Opzeggen
  Wil je het lidmaatschap bij VVGZ opzeggen, dan doe je dat via onderstaand opzegformulier. 
   
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij aanmelding na 31 december is slechts de helft van contributie verschuldigd.
   
  Bij een tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd voor het komende of lopende contributiejaar.
   
  Voor vragen over het opzeggen kun je een e-mail sturen naar lidmaatschap@vvgz.nl.
   
 • Opzegformulier